خرید دستگاه پولیش لیزری خودرو

به طور کلی رنگ های اتومبیل به سه گروه اصلی پوسته ، فلزی و روغنی تقسیم می شوند که روی لایه ای به نام آستر پاشیده می شوند.

قبل از اینکه روکش به عنوان پوشش استفاده شود ، دو لایه پوشش روی بدنه فلزی قرار می گیرد. لایه اول که همان لایه پایه است ، فسفات نام دارد که از بدن در برابر زنگ زدگی محافظت می کند.

این لایه شبیه آب رودخانه است که فلز را به گالوانیزه تبدیل می کند. لایه بعدی که قبل از آستر زدن استفاده می شود، لایه ED است که اولین لایه رنگی است که به بدنه زده می شود و به عنوان پیوند بین لایه های بعدی و فلز عمل می کند.

پولیش لیزری با لیزر فناوری است که هنوز وارد ایران نشده است و برخی از افراد تنها با جملات فریبنده سعی در گمراه کردن افراد دارند اما در حقیقت این فناوری هنوز وارد ایران نشده است.