کولیس دیجیتال 30 سانتی

بهترین مدل برای خرید اینترنتی کولیس دیجیتال 30 سانتی ارزان قیمت در بازار کدام است؟ موضوع این مقاله معرفی لیست قیمت کولیس دیجیتال 30 سانتی ارزان قیمت روز است باما همراه باشید.

لیست قیمت روز کولیس 30 سانتی ارزان

کولیس ساعتی لینکز کد 03-604 گستره 30 سانتی

کولیس ساعتی لینکز کد 03-604 گستره 300-0 میلیمتر

مشخصات ابزار

 • طول: 30 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 300 گرم
 • شیوه خواندن: معمولی
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 0-30 سانتی‌متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.02 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس ساعتی میتوتویو کد 673-505 گستره 30 سانتی

کولیس ساعتی میتوتویو کد 673-505 گستره 0-300 میلی متر

مشخصات ابزار

 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 370 گرم
 • شیوه خواندن: معمولی
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 31 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.02 میلی‌متر
 • سایر توضیحات: برای اندازه گیری قطر های داخلی و خارجی و عمق به کار میرود.

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس دیجیتال اینسایز کد 300-1108 گستره 30 سانتی

کولیس دیجیتال اینسایز کد 300-1108 گستره 300-0 میلیمتر

مشخصات ابزار

 • طول: 40 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 266 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.01 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس ورنیه لینکز کد 05-602 گستره 30 سانتی

کولیس ورنیه لینکز کد 05-602 گستره 300-0 میلی متر

مشخصات ابزار

 • طول: 30 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 200 گرم
 • شیوه خواندن: معمولی
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 0-30 سانتی‌متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.02 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس میتوتویو مدل 193-500 گستره 30 سانتی

کولیس میتوتویو مدل 193-500 گستره 0- 300 میلیمتر

مشخصات ابزار

 • طول: 40 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 240 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.01 میلی‌متر
 • سایر توضیحات
  باطری با قابلیت تعویض
  اندازه گیری قطر داخل و خارج و عمق سنج
  با قابلیت اندازه گیری اینچ و میلیمتر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس دیجیتال سیلور کد SH گستره 30 سانتی

کولیس دیجیتال سیلور کد SH گستره 0-300 میلی متر

مشخصات ابزار

 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 600 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • واحد اندازه گیری: میلی متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس میتوتویو کد 119-530 گستره 30 سانتی

کولیس میتوتویو کد 119-530 گستره 0- 300 میلی متر

مشخصات ابزار

 • طول: 42 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 350 گرم
 • شیوه خواندن: معمولی
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.02 میلی‌متر
 • سایر توضیحات: واحد اندازه گیری اینچ و میلی متر میباشد.

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس آلتون مدل CA46300 گستره 30 سانتی

کولیس آلتون مدل CA46300 گستره 0-300 میلی متر

مشخصات ابزار

 • طول: 35 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 300 گرم
 • شیوه خواندن: معمولی
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.02 میلی‌متر
 • سایر توضیحات: مناسب برای استفاده در کارگاه های صنعتی ، تراشکاری ها ، آزمایشگاه ها و …

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس دیجیتال اینسایز کد 30-1108 گستره 30 سانتی

کولیس دیجیتال اینسایز کد 30-1108 گستره 300-0 میلیمتر

مشخصات ابزار

 • طول: 40 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • زن: 266 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.01 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس مدل SH-12 گستره 0 الی 30 سانتی

کولیس مدل SH-12 گستره 0 الی 300 میلیمتری

مشخصات ابزار

 • طول: 35 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 1000 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.01 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس خط کش دیجیتال مدل m-12 گستره 30 سانتی

 کولیس خط کش دیجیتال مدل m-12 گستره0 - 300 میلیمتری

مشخصات ابزار

 • طول: 40 سانتی‌متر
 • جنس: فولاد
 • وزن: 350 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0/01 میلی‌متر
 • سایر توضیحات
  اندازه گیری به اینچ و میلیمتر
  جنس خط کش الومینیوم سخت
  طول کابل ۱ متر
  دارای مگنت پشت نمایشگر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس دیجیتال داسکوا کد 9115-2117 گستره 30 سانتی

کولیس دیجیتال داسکوا کد 9115-2117 گستره 300-0 میلی متر

مشخصات ابزار

 • طول: 37 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 450 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0/01 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس مدل وارنیر گستره 30 سانتی

کولیس مدل وارنیر گستره 0-300 میلی متر

مشخصات ابزار

 • طول: 41 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 700 گرم
 • شیوه خواندن: معمولی
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.02 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس اینسایز کد 3002-1205 گستره 30 سانتی

 کولیس اینسایز کد 3002-1205 گستره 300-0 میلیمتر

مشخصات ابزار

 • طول: 41 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 380 گرم
 • شیوه خواندن: معمولی
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.02 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس دیجیتال شاهه مدل mr-12 گستره 30 سانتی

کولیس دیجیتال شاهه مدل mr-12 گستره 0-300 میلیمتر

مشخصات ابزار

 • طول: 40 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 900 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0/01 میلی‌متر

نظرات کاربران

پس از تحقیق فراوان در سایتهای خارجی اقدام به خرید آن کردم. شاهه یک برند معتبر و با کیفیت چینی است که از لحاظ کیفیت با برندهای چینی آی گیجینگ و آکاد که در ایران با قیمت بالایی به فروش می رسند کاملا برابری می کند. قیمت پایینتر آن احتمالا به دلیل ناشناخته بودن و نداشتن گواهی کالیبراسیون است که بنظر بنده خرید آنرا به صرفه تر می کند.

تصاویر مختلفی از تست کالیبراسیون آن توسط بلوک های استاندارد آزمایشگاهی توسط کاربران بر روی سایت های اینترنتی منتشر شده است که کالیبره بودن آنرا تایید می کند. هیچ فاصله ای بین زبانه ها نیست، در حرکت با سرعت بالا دچار خطا نمی شود و دقت خود را حفظ می کند(فیلم آنرا قرار داده ام) و کیفیت استیل نیز بسیار بالاست. تنها ایرادی که می توانم بگیرم لقی میله عمق سنج است که البته تاثیری در دقت و عملکرد کولیس ندارد ولی می توانست در ساخت به آن دقت شود. سایر موارد عالی است و با توجه به قیمت پایینتر بنظرم حتی در مقایسه با برند معتبر اینسایز (که آن هم تحت لیسانس اتریش در چین تولید می شود) ارزنده تر است.

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس دیجیتال کلاک وایز مدل GL- 300 گستره 30 سانتی

کولیس دیجیتال کلاک وایز مدل GL- 300 گستره  0-300 میلیمتری

مشخصات ابزار

 • طول: 35 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 1000 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.01 میلی‌متر
 • سایر توضیحات
  محصول تولید شده در چین به سفارش شرکت کلاک وایس امریکا
  شیوه خواندن به سه مدل میلیمتری اینچی و کسری
  قابل رقابت با بهترین برندهای موجود در بازار
  دارای صفحه ال سی دی فوق العاده شیک و بزرگ

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس دیجیتالی مدل R-12 گستره 30 سانتی

کولیس  دیجیتالی مدل R-12 گستره 0-300 میلیمتری

مشخصات ابزار

 • طول: 35 سانتی‌متر
 • جنس: فولاد
 • وزن: 350 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.01 میلی‌متر
 • سایر توضیحات
  جنس خط کش الومنیوم سخت
  کابل یک متر
  دارای مگنت
  دارای پایه های فولادی جهت اتصال به قطعه مورد نظر

نظرات کاربران

فعلا که نصب کردم و راضی هستم .برای نصب قطعات همراه کالا بسیار کاربردی و نصب راحتی دارد .طول سیم بلند می باشد و سیم بر خلاف تصاویر یک تکه و سکوت ندارد.کیفیت ساخت و عملکرد در حد استاندارد و قابل قبول می باشد..خرید این محصول را توصیه میکنم.

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس ای ال ای مدل YP030 گستره 30 سانتی

کولیس ای ال ای مدل YP030 گستره 0-300 میلی متر

مشخصات ابزار

 • طول: 40 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 750 گرم
 • شیوه خواندن: معمولی
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.02 میلی‌متر
 • سایر توضیحات
  -قابیلت اندازه گیری بر اساس اینچ و میلیمتر
  -فکهای دقیق بدون لقی
  -دارای رویه استنلس استیل برای دوام بالاتر و کیفیتر بهتر و روان بودن در کار
  -دارای استاندارد CE

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس دیجیتال مدل L- گستره 30 سانتی

کولیس دیجیتال مدل L- گستره 0-300 میلیمتری

مشخصات ابزار

 • طول: 35 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 350 گرم
 • شیوه خواندن: دیجیتال
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0.01 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

کولیس عمق سنج داسکوا کد 1905-3001 گستره 30 سانتی

کولیس عمق سنج داسکوا کد 1905-3001 گستره 300-0 میلی متر

مشخصات ابزار

 • طول: 37 سانتی‌متر
 • جنس: استیل ضد زنگ
 • وزن: 380 گرم
 • شیوه خواندن: معمولی
 • حداکثر میزان اندازه‌گیری: 30 سانتی‌متر
 • واحد اندازه گیری: میلی متر
 • دقت اندازه‌گیری: 0/02 میلی‌متر

مشاهده قیمت این مدل در دیجی کالا

پرفروش ترین کولیس دیجیتال 30 سانتی